Home | Template
Pokretanje kampanje

Pokretanje kampanje

Nova faza #bezviza informativne kampanje pokrenuta je danas, 10. oktobra ...

Opširnije...

Liberalizacija viza znači slobodno kretanje ka zemljama šengena. Uz liberalizaciju viza moći ćete da ostanete bez viza do 90 dana (u bilo kom periodu od 180 dana) u šengenskom prostoru.

Međutim, nemate automatski pravo ulaska u šengenski prostor.
Za ulaz bez viza potreban vam je biometrijski pasoš (važi najmanje 3 meseca od datuma kada nameravate da napustite zemlju EU koju posećujete). Granični službenici u državama EU mogu zatražiti dodatna dokumenta koja opravdavaju svrhu i uslove planiranog boravka (npr. Dokaz o smeštaju, povratnu kartu ili povratnu kartu) i dokaze o dovoljnim finansijskim sredstvima. Granična policija može odbiti vaš ulazak ako ne ispunjavate uslove ulaska ili uslove za putovanje bez viza.

Ne smijete prelaziti 90 dana boravka (u bilo kojem periodu od 180 dana) u Schengenskoj zoni. Zloupotreba i prekomerno zadržavanje mogu biti novčano kažnjeni i rezultirati tako da budu proterani i zabranjeni ulazak u šengenski prostor do 5 godina.

Da biste studirali ili radili u jednoj zemlji šengenskog prostora, potrebna vam je studentska ili radna viza koju su izdale vlasti odgovarajuće zemlje.

Zemlje šengenske oblasti:
Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Švedska i Švajcarska. Bugarska, Hrvatska, Kipar i Rumunija će takođe primenjivati bezvizni režim.

Liberalizacija viza znači slobodno kretanje ka zemljama šengena. Uz liberalizaciju viza moći ćete da ostanete bez viza do 90 dana (u bilo kom periodu od 180 dana) u šengenskom prostoru. Međutim, viznom liberalizacijom nemate automatski pravo ulaska u šengenski prostor.

Da biste putovali u šengenski prostor potrebno vam je:

 1.     Biometrijski pasoš
 2.     Dokumenti koji opravdavaju svrhu i uslove planiranog boravka (izvod iz banke, karte, smeštaj itd.)
 3.     Zdravstveno / putno osiguranje
 4.     Osiguranje automobila (ako putujete automobilom)
 5.     Dokaz da imate dovoljno sredstava za uzdržavanje tokom boravka
 6.     Da ne budem deo liste ljudi koji predstavljaju pretnju javnom redu i zdravlju
 7.     Da ne budem deo liste ljudi kojima je zabranjen ulazak.
 8.     Ako izjavite da putujete zbog turizma i da vas nijedan stanovnik neće ugostiti, potrebna vam je rezervacija hotela i putne karte.
 9.     Ako izjavite da putujete zbog bilo koje aktivnosti, potrebno je da priložite poziv ili bilo koja dokumenta kao dokaz aktivnosti.
 10.     Ako izjavite da putujete iz zdravstvenih razloga, morate da pošaljete potvrdu ili preporuku za zdravstveni zavod koji planirate da posetite.
 11.     Ako izjavite da putujete u posetu rođaku, potrebno je da dostavite zapečaćeni poziv opštine domaćina i da date detaljne informacije o osobi koju ćete posetiti.

Liberalizacija viznog režima omogućava vam pravo putovanja bez viza u zemlje EU. Međutim, ako ste student i planirate da studirate u bilo kojoj zemlji EU, morate dobiti studentsku šengensku vizu.

Da biste dobili studentsku vizu potrebno vam je:

 •     Pismo o prijemu sa Univerziteta šengenske države u kojem želite da studirate.
 •     Popunjen elektronski šengenski obrazac za studentsku vizu
 •     Važeći pasoš
 •     2 trenutne fotografije veličine pasoša
 •     Bankovni račun za potvrdu da ste platili naknadu za obradu
 •     Dokumentacija kojom se dokazuje kako ćete podržati svoj boravak u Evropi (gotovina, izvod iz banke, kreditne kartice itd.)
 •     Dokaz u vezi smeštaja (Studenti koji dokazuju da imaju dovoljno sredstava za uzdržavanje tokom boravka, nisu potrebni da bi dali ovaj dokaz)
 •     Putni plan
 •     Medicinsko / putno osiguranje važi za ceo vaš boravak u zemlji šengena.

    Ostale dokumente možete zatražiti iz zemlje šengenske zone u kojoj želite da studirate.

Sva sledeća dokumenta moraju biti lično predata u konzulatu / ambasadi zemlje u kojoj planirate da studirate.

Izjava o odricanju odgovornosti: Proverite kod odgovarajuće ambasade pre nego što podnesete zahtev za vizu, jer bi neke zemlje mogle zahtevati dodatna dokumenta i informacije.

Liberalizimi i vizavi ne treba da nađete nešto što možete da nabrojite, a da biste dobili nešto od BE-s vendera. Nemate više detalja, a aplikoni će biti vidljivi, a veleposlanički i vendit prodajni.

Promeni se da li će se videti:

 •     Kontrata i puštanje midis aplikuesit će se punedhenesit za ardhshem ke banon ne može da se proda i Shengenit.
 •     Formularujte i koristite elektronik da biste napravili zaveru Vize pune.
 •     Fotografska i fonda za putovanje je duhet bashkengjitur
 •     Ako želite da napišete, možete da preuzmete kopije i vizave možete da pređete na put, a da biste dobili mogućnost da prođete 3 meseca za vreme vožnje. Pasaporta duhet je kete te pakten di fake bosh.
 •     Kopja e rezervisit fluturimit per kohen i parashikuar per te udhetuar dhe bileten e kthimit.
 •     Sigurimi i umjereni / mjenjači i vležni planovi za novogradnja i mjerenje u mbulonu u roku od 30.000 EUR
 •     Prova e akomodimit

Dosta je dokumentovanih i meposhtem duhet tor dorezohen personalisht ne konsullaten / ambasaden i vendit ku planiranje i puno planova.

Oznaka: Kontroloni mog veleposlaništa su u toku, pa paralelni kružni podaci mogu da se vide, a vi ne možete da dodate dokumente i dajte informaciju.

Schengenski sporazum potpisan 14. juna 1995. godine sporazum je koji je vodio većinu evropskih zemalja ka ukidanju njihovih nacionalnih granica, ka izgradnji Evrope bez granica poznatih kao „šengenski prostor“.

Sporazum potpisan u Luksemburgu, u početku samo pet zemalja EU, i dalje ostaje jedno od najvećih svetskih područja koje su okončale graničnu kontrolu između zemalja članica.

Schengenska viza koju je dobila bilo koja od država članica Schengenskog prostora omogućava njenom vlasniku slobodno kretanje unutar čitave šengenske zone, osim u Španiji.

Sa šengenskom vizom možete putovati do 90 dana u periodu od 180 dana. Ako ostanete duže od toga, rezultiraće kaznama.
Spisak od 26 zemalja koje su trenutno članice Šengenskog prostora: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

 

Pažnja! Iako je većina zemalja šengena u Evropskoj uniji, ne treba brkati šengenski prostor sa EU.

Liberalizacija viza omogućava građanima Kosova pravo putovanja bez viza u zemlje šengena. Liberalizacija viza omogućava građanima da ostanu do 90 dana u periodu od 180 dana. Kršenje prava ima posledice za pojedinca i sve građane Kosova.
Ako u bilo kojoj zemlji šengena ostajete duže od 90 dana, možete:

Biti deportovan na Kosovo
Zvanična beleška o kršenju šengenske vize u vašem dosijeu
Dobit ćete kaznu (do 3000 eura)
Biće vam zabranjeno putovanje u zemlje šengenskog područja od 3 do 5 godina

Primjetan broj zloupotreba prava bezviznog putovanja može uzrokovati obustavu liberalizacije viza za Kosovo od strane EU.