Home | Template
Fillimi i kampanjës

Fillimi i kampanjës

Faza e re e kampanjës informuese #paviza filloi sot, më 10 tetor ...

Më shumë...
#paviza

#paviza

Mësoni të drejtat tuaja! Për Kosovën pa viza!

Më shumë...
#bezvize

#bezvize

Naučite svoja prava! Za Kosovo bez vize!

Më shumë...

Liberalizimi i vizave nënkupton lëvizjen e lirë në vendet e Shengenit. Me liberalizimin e vizave do të keni mundësi të qëndroni pa viza deri në 90 ditë (në çdo periudhë 180 ditë) në zonën Shengen.

Sidoqoftë, nuk keni të drejtë automatikisht të hyni në zonën Shengen.
Për një hyrje pa viza, ju duhet një pasaportë biometrike (e vlefshme për të paktën 3 muaj pas datës që keni ndërmend të dilni nga vendi i BE-së që po vizitoni). Zyrtarët e kufirit në vendet e BE-së mund të kërkojnë dokumente mbështetës që justifikojnë qëllimin dhe kushtet e qëndrimit të parashikuar (p.sh. dëshmi për strehim, kthim ose biletë udhëtimi) dhe dëshmi të mjeteve të mjaftueshme financiare. Policia Kufitare mund të mohojë hyrjen tuaj nëse nuk i plotësoni kushtet e hyrjes ose kushtet e udhëtimit pa viza.

Ju nuk duhet të kalojë 90 ditë qëndrim (brenda çdo periudhe prej 180 ditësh) në Zonën Shengen. Keqpërdorimi dhe mbikëqyrja mund të gjobiten dhe të rezultojnë në dëbim dhe ndalim të hyrjes në zonën Shengen për deri në 5 vjet.

Për të studiuar ose punuar në një vend të zonës Shengen, keni nevojë për një student ose vizë pune të lëshuar nga autoritetet e vendit përkatës.

Vendet e zonës Shengen:
Austri, Belgjikë, Republika Ceke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Sllovenia, Sllovenia, Suedia, dhe Zvicër. Bullgaria, Kroacia, Qipro dhe Rumania gjithashtu do të zbatojnë regjimin pa viza.

Liberalizimi i vizave nënkupton lëvizjen e lirë në vendet e Shengenit. Me liberalizimin e vizave do të keni mundësi të qëndroni pa viza deri në 90 ditë (në çdo periudhë 180 ditë) në zonën Shengen. Sidoqoftë, me liberalizimin e vizave nuk keni të drejtë automatikisht të hyni në zonën Shengen.

Për të udhëtuar në zonën Shengen ju nevojiten:

 1.     Pasaporta biometrike
 2.     Dokumente që justifikojnë qëllimin dhe kushtet e qëndrimit të parashikuar (deklaratë bankare, bileta, akomodim etj)
 3.     Sigurim shëndetësor / udhëtimi
 4.     Sigurimi i makinës (nëse udhëtoni me makinë)
 5.     Dëshmi se keni fonde të mjaftueshme për të mbështetur veten gjatë qëndrimit
 6.     Për të mos qenë pjesë e listës së njerëzve që janë kërcënim për rendin dhe shëndetin publik
 7.     Për të mos qenë pjesë e listës së personave që kanë ndaluar hyrjen.
 8.     Nëse deklaroni se po udhëtoni për turizëm dhe asnjë banor nuk do t'ju presë, ju duhet një rezervim hoteli dhe bileta udhëtimi.
 9.     Nëse deklaroni se po udhëtoni për ndonjë veprimtari, duhet të paraqisni ftesën ose çfarëdo dokumenti si provë të aktivitetit.
 10.     Nëse deklaroni se po udhëtoni për arsye shëndetësore, duhet të paraqisni konfirmimin ose rekomandimin për institutin shëndetësor që planifikoni të vizitoni.
 11.     Nëse deklaroni se po udhëtoni për vizitë te një i afërm, duhet të paraqisni ftesën e mbyllur nga bashkia pritëse dhe të jepni informacione të hollësishme për personin që do të vizitoni.

Liberalizimi i vizave ju jep të drejtën për të udhëtuar pa vizë në vendet e BE-së. Sidoqoftë, nëse jeni student dhe planifikoni të studioni në çdo vend të BE-së, duhet të merrni një vizë Shengen studentor.

Për të marrë një vizë studentore ju nevojiten:

 •     Letër pranimi nga Universiteti i shtetit Shengen në të cilin dëshironi të studioni.
 •     Formulari elektronik i vizës studentore Shengen
 •     Një pasaportë e vlefshme
 •     2 foto të mesme të pasaportave
 •     Faturë bankare për të provuar se keni paguar tarifën e përpunimit
 •     Dokumentim për të vërtetuar se si do të mbështesni qëndrimin tuaj në Evropë (para, deklaratë bankare, karta krediti, etj.)
 •     Dëshmi për akomodimin (Studentët që vërtetojnë se kanë fonde të mjaftueshme për të mbështetur veten gjatë qëndrimit, nuk kërkohet të japin këtë dëshmi)
 •     Itinerari i udhëtimit
 •     Sigurimi mjekësor / udhëtimi i vlefshëm për të gjithë qëndrimin tuaj në vendin Shengen.


    Dokumente të tjera mund të kërkohen nga vendi i zonës Shengen, ku ju doni të studioni.

Të gjithë dokumentet e mëposhtëm duhet të dorëzohen personalisht në konsullatën / ambasadën e vendit ku planifikoni të studioni.

Përgjegjësia: Kontrolloni me ambasadën përkatëse përpara se të paraqisni kërkesën tuaj për vizë, pasi disa vende mund të kërkojnë dokumente dhe informacion shtesë.

Liberalizimi i vizave nuk do të thotë që ju mund të punoni dhe të jetoni në vendet e BE-së. Nëse doni të punoni atje, duhet të aplikoni për vizë pune në ambasadën e vendit përkatës.

Për të marrë një vizë pune ju nevojiten:
 •     Kontrata e punës midis aplikuesit dhe punëdhënësit të ardhshëm që banon në çdo vend të Shengenit.
 •     Formularët e aplikimit elektronik për të plotësuar një Vizë pune.
 •     Fotografia e fundit si pasaporta që duhet bashkëngjitur
 •     Kërkohet pasaporta, si dhe të gjitha kopjet e vizave tuaja të mëparshme, të vlefshme për të paktën 3 muaj para nisjes tuaj. Pasaporta duhet të ketë të paktën dy faqe bosh.
 •     Kopja e rezervimit të fluturimit për kohën e parashikuar për të udhëtuar dhe biletën e kthimit.
 •     Sigurimi i udhëtimit / mjekësor i vlefshëm për çdo emergjencë mjekësore që mbulon shpenzimet deri në 30,000 EUR
 •     Prova e akomodimit

Të gjithë dokumentet e mëposhtëm duhet të dorëzohen personalisht në konsullatën / ambasadën e vendit ku planifikoni të punoni.

Përgjegjësia: Kontrolloni me ambasadën përkatëse përpara se të paraqisni kërkesën tuaj për vizë, pasi disa vende mund të kërkojnë dokumente dhe informacion shtesë.
 

Marrëveshja e Shengenit e nënshkruar në 14 qershor 1995, është një traktat që çoi shumicën e vendeve evropiane drejt shfuqizimit të kufijve të tyre kombëtar, për të ndërtuar një Evropë pa kufij të njohur si "Zona e Shengenit".

Nënshkruar në Luksemburg, fillimisht nga vetëm pesë vende të BE-së, marrëveshja mbetet një nga zonat më të mëdha në botë që i kanë dhënë fund kontrollit kufitar midis vendeve anëtare.

Një vizë Shengen e marrë nga ndonjë prej vendeve anëtare të Zonës Shengen lejon lëvizjen e lirë te mbajtësi i saj brenda gjithë Zonës Shengen, përveç në Spanjë.

Me një vizë Shengen mund të udhëtoni deri në 90 ditë në një periudhë 180 ditore. Qëndrimi më i gjatë se kaq, do të rezultojë në gjobitje.
Lista e 26 vendeve që aktualisht janë anëtare të Zonës Shengen: Austri, Belgjikë, Republikën eke, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Islandë, Itali, Letoni, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Maltë, etj. Hollanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Zvicra.

 

Kujdes! Edhe pse shumica e vendeve të Shengenit janë në Bashkimin Evropian, nuk duhet ta ngatërroni zonën Shengen me BE.

Liberalizimi i vizave, u jep qytetarëve të Kosovës të drejtën të udhëtojnë pa viza në vendet e Shengenit. Liberalizimi i vizave u jep qytetarëve të drejtën të qëndrojnë deri 90 ditë në një periudhë 180 ditore. Shkelja e së drejtës ka pasojë për individin dhe për gjithë qytetarin e Kosovës.
Nëse qëndroni më gjatë se 90 ditë në çdo vend të Shengenit, ju mund të:

Dërgoheni në Kosovë
Shënim zyrtar i shkeljes së vizës Shengen në dosjen tuaj
Ju do të merrni një gjobë (deri në 3000 euro)
Do t'ju ndalohet të udhëtoni në vendet e zonës Shengen për 3 deri në 5 vjet

Një numër i dukshëm abuzimesh pa të drejta të udhëtimit pa viza mund të shkaktojnë pezullimin e liberalizimit të vizave për Kosovën nga BE.